nl-NLen-USde-DE

De merken van Fruit World Breda

Fruit World Breda wil graag denken vanuit de klant en de consument. Onderscheid in het versschap is onontbeerlijk en de tijd is rijp zachtfruit sterker te profileren. Met onze merken ICONS, voor het beste zachtfruit, en Aroma, voor het dagelijkse zachtfruit, willen we hieraan bijdragen.